Ultrahangos kondenzautomata ellenőrző rendszer

TRAPtest®VKP42 és VKP42 Ex

Egy energetikai létesítmény gazdaságos működésében a gőzveszteség elkerülésének van a legnagyobb fontossága. Emellett fontos a visszatorlasztó (elzáródott) kondenzautomaták kiszűrése is. Ezért elsődleges probléma ezeken a helyeken a gőzveszteséggel vagy visszatorlódással működő kondenzautomaták felismerése.
A GESTRA VKP42 ultrahangos kondenzautomata ellenőrző rendszerrel képesek vagyunk arra, hogy üzemelés közben – az üzem zavarása nélkül – ellenőrizzük a különböző kondenzautomaták működési állapotát, és javaslatot adjunk az esetleges hibák elhárítására.

A GESTRA VKP42 kondenzautomata ellenőrző műszer előnyei:
– univerzálisan alkalmazható minden gyártó bármely kondenzautomata típusához
– a mérési eredmény független a mérést végző személytől és a rendszer működésétől

– a mért érték grafikusan van megjelenítve mely dokumentáció formájában később nyomtatható jelentés formájában megküldjük a megrendelőnek.

– beépített hőmérsékletmérés a blokkolt működésű kondenzautomatákat is kiszűri

A VKP42 rendszer leírása       

A kondenzautomata ellenőrző rendszer adatgyűjtőből, érzékelőből, valamint a PC-n történő adatkezelés szoftveréből áll. A2

VKP42 – al, ill. a VKP42 Ex – el bármilyen gyártmányú kondenzautomata kondenzátum vesztesége és kondenzátum-torlódása vizsgálható és kiértékelhető.

A vizsgáló rendszer ultrahang rezgéseket és hőmérsékletet mér és értékel ki üzemelő kondenzautomata házak felületén, amelyek az átáramlásakor keletkeznek. Ezek az ultrahang rezgések azáltal kerülnek átvitelre az érzékelő hegyére, hogy a VKP42 Ex távadót rányomják a ház mindegyik edénytípusra jellemző pontjára, a mérő érzékelőben villamos impulzusjelekké alakítják át, majd, – kétállapotú jelekké átalakítva – a VKP42 Ex, ill. VKPN

33

 

 

42 adatgyűjtőre vezetik. Az adatgyűjtő grafikus kijelzőjén a vizsgálat ideje alatt felvett jeleket egy álló görbén (grafikonon) jelenítik meg. Így már optikailag is felismerhető, hogy a vizsgált kondenzautomata gőzveszteség-mentesen üzemel-e? A felvett ultrahang rezgések megítélése az adatgyűjtőben történik előírt, az edény funkciótípusától függő és kísérletekkel meghatározott határértékek szerint.

Amennyiben megadják a gőzköltségeket és éves üzemórákat, a szoftverrel felbecsülhetőek a hibás automaták gazdasági veszteségei. Ehhez a hibás kondenzautomatákon fellépő gőzveszteségek nagyságrendjének meghatározása végett kísérletekkel meghatározott összehasonlító értékeket vonnak be.          

egész

 

47777

A VKP42 és VKP42 Ex további előnyei:         

 • Az összes, egy kondenzautomatára felvett görbét, valamint a hozzá tartozó számszerű vizsgálati eredményeket, beleértve a rendszer által készített kiértékelést, el lehet menteni és ki lehet nyomtatni.
 • Felhasználóbarát PC-Software a kondenzautomaták mérési adatainak gyűjtésére, rendszerezésére és kiértékelésére.
 • Adatcsere egy kattintással a PC és mérési adatgyűjtő között.
 • Tesztmérési lehetőség kiértékeléssel, kondenzautomaták spontán vizsgálatára.

 

 

 

 

 

 

A TRAPtest VKP 42 két különböző mérési módja

88888

Ellenőrzés:

 • a teszt eredményének kiértékelését követően.Kondenzautomaták adatainak felvitele PC-re
 • Adatfeltöltés az adatgyűjtőre
 • Vizsgálat -mérés (max.10 – 20 sec-es mérési periódus)
 • Mérési adatok feltöltése a számítógépre
 • Különböző statisztikák és gazdasági számítások végezhetők

Teszt mérés:

 • Pontmérés PC támogatás nélkül (nincs adatbázis előkészítés stb.)
 • Csak néhány információ szükséges a mérési eredmények

értékeléséhez