Vezetőképesség mérés, szabályozás

Mérés és határolás

pic1A kazánvíz vezetőképesség mérése azért nagyon fontos, mert a mérés alapján vezérelt só – vagy lúgelvezetés megakadá-lyozza, hogy a túl magas vezetőképességű kazánvízből a gőzzel víz és vegyszerkihordás történjen a gőz és kondenz rendszerbe. Ennek korrózióvédelmi okokból van sokkal nagyobb jelentősége, mint azt az általános ipari gyakorlat egészen a közelmúltig feltételezte.

A mérés konduktív mérőelven működik. LRG 16-4 jelű elektróda és LRR 1-10, vagy LRR 1-11 elektronikával.

Az elektródát a kazán oldalában szereljük, a vízszint alatt kb. 80 -100 mm-el. Az elektronika folyamatosan kiírja a pillanatnyi mért értéket, az órát és percet, valamint jelzi, ha a kazánvíz vezető képesség túllépi a szelepnyitásra, ill. a kazán égő leállítására beállított értéket. 3.2. Só- vagy lúgelvezetés A GESTRA AG. erre a célra kifejlesztette a BA szelep- családot.

pic2A szelep belső kialakítása speciális, a víz nyomást a szelepházon belül három térben csökkenti le. A standard kivitel PN 40 nyomásfokozatú, de kiválasztható PN 320 nyomásfo-kozatú szelep is. Választható karimás kötésű, hegeszthető toldatos, ill. hegeszthető karmantyús kivitelű BAE szelep. 10 bar nyomásig az 510 típusú motoros gömbcsapot tudjuk ajánlani, elsősorban előnyös ára miatt.

Automatikus iszapolás

Az automatikus iszapolás alapszerelvénye az MPA 26 típusú iszapoló gyorselzáró szelep. A szelep kialakítása egészen különleges, mert a működtető membrán fölé bejutó min. 3 bar nyomású levegő vagy víz a szelepet teljes keresztmetszetben azonnal kinyitja. Az azonnali teljes nyitás eredményezi a gyors iszapeltávolítást, az erős rugó pedig elősegíti a megbízható zárást, mert a szelep fém záró felületei még abban az esetben is lezárnak, ha a záró felület közé pl. kemény iszapdarab kerül.

pic3Meg kell jegyeznünk, hogy azonos mennyiségű kazániszap eltávolításához az általánosan használt kétkerekes ferde iszapoló szelep mintegy harmincszoros mennyiségű, az egyenes szelep pedig még ennél is több kazánvizet “használ” fel.

A GESTRA AG. 2 másodpercen nyitási időt javasol, mert ennyi idő alatt az iszapoló vezetékben és az iszapoló csonkban valamint ennek közvetlen környezetében lerakódott iszap ennyi idő alatt el tud a kazánból távozni, ezután viszont a többi iszap a kazán alján felkavarodik, tehát csak nagyon hosszú szelep nyitva tartással lehetne eltávolítani.

pic4Az iszapolások közötti időtartamot kell úgy beállítani, hogy a képződő teljes iszap mennyiség eltávolítására sor kerüljön. PN 40 és PN 64 nyomásfokozatú iszapoló szelepeink vannak.